ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН odonatacosmetics.com

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. “Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.odonatacosmetics.com

2. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.odonatacosmetics.com, който предлага чрез електронна търговия  с козметични продукти.

3. “Поръчка” е заявката от съответния потребител през неговия личен профил или като гост на сайта за закупуване на стоки.

4. “Услуги” са всички действия, осъществявани от Одоната Козметикс ООД при предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин и търговска марка www.odonatacosmetics.com- Одоната Козметикс ООД , гр.София Хиподрума 129

1.2.  Основните характеристики на продуктите ще намерите в страницата за представяне на съответния продукт.

1.3. Крайната цена на всяка стока е изписана на индивидуалната й страница за представяне. Крайната цена е в български левове. Всички цени в този сайт са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и представляват цената за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки.

1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

2. В съдържанието на електронния магазин odonatacosmetics.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и др., които са предоставени за ползване на Одоната Козметикс ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин odonatacosmetics.com единствено за персонална употреба.

3. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин odonatacosmetics.com става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. ПАЗАРУВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Може да изберете един от следните начини за пазаруването чрез електронния магазин odonatacosmetics.com:

1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.

1.2 Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Успешно регистрираният потребител, както и потребителят, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин odonatacosmetics.com получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право:

2.1. Да поръчва по индивидуална заявка и получава продукт/продукти от електронния магазин odonatacosmetics.com по реда и условията, посочени в него.

2.2. Да получава информация за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и до посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

3. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била посочена към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да спазва интернет-етиката .

3.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

3.5. Да уведомява незабавно Одоната Козметикс ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Електронният магазин odonatacosmetics.com има право:

4.1.  Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай odonatacosmetics.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

4.2. Да редактира съдържанието на уебсайта:промяна на цени,продукти, условия за ползване, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

4.3. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, и т.н., изпратени от потребителите на електронния магазин odonatacosmetics.com. Те остават собственост на Одоната Козметикс ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

4.4. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен odonatacosmetics.com  или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Одоната Козметикс ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.5. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5. Електронният магазин odonatacosmetics.com:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. Не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин odonatacosmetics.com

5.3. Не носи отговорност за евентуални разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

5.4. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин odonatacosmetics.com

5.5. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

6. Консултациите и съветите, оказани от служителите на електронния магазин odonatacosmetics.com връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Одоната Козметикс ООД.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Подаване на лична информация

За закупуване на продукти от електронен магазин odonatacosmetics.com вие подавате доброволно лична информация : собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт. Електронният магазин odonatacosmetics.com използва личната информация единствено с цел да получи нужните данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

2. Електронният магазин odonatacosmetics.com:

2.1. Не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

2.2. Както и повечето сайтове автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Информацията може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

3. Хипервръзки

odonatacosmetics.com не поема никаква отговорност за съдържанието и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това доброволно, по свое желание и изцяло на своя отговорност.

СТОКИ

Продаваните стоки са собственост на Одоната Козметикс ООД.

Клиентът вижда в сайта odonatacosmetics.com всички продукти, които се предлагат към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен, той бива уведомяван .

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1.   Доставката на продукти с обща стойност над 80 лв. е за сметка на odonatacosmetics.com.

2.    Стандартно се използва услуга  доставка за следващия работен ден.Услугата експресна доставка се извършва за населени места, описани в сайта на куриерската фирма SPEEDY или ЕКОНТ.

3. Доставки на продукти се извършват на територията на Р България. Служител на електронния магазин odonatacosmetics.com сизпращат емайл с потвърждение на поръчката.

4. Доставка до адрес се извършва с куриер от понеделник до петък между 9.00 и 17.00 часа, (събота до 14 часа.) . Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

5. Стандартно срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Одоната Козметикс ООД не носи отговорност за забавена над тези дни пратка, по вина на куриерската фирма.

6. Поръчки, регистрирани след 16.00 ч. в работни дни, се подготвят на следващия работен ден. Всички поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.

7. Поръчката се получава само от лицето, направило поръчката.

8. Потребителят задължително трябва да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и подписване на документите за доставка, потребителят дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

9. Ако поради различни причини стоката не бъде доставена при доставка на куриер, същият е длъжен да посети клиента втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след контакт по телефона между куриера и потребителя. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.

10. В случай на направено предварително плащане, и отказ на клиента да получи поръчката, в срок от 7 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от клиента начин.Разходите по плащането са за сметка на клиента.

11. Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време преди тя да бъде обработена и изпратена.

12. При липсващ или неточен продукт, правилният се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на Одоната Козметикс ООД. В този случай клиентът не заплаща допълнително такса за доставка